TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG (e-ügyvédként)


„Az ügyvédek a társadalom és a gazdaság mérnökei”

KEP-Cegjog

Ez az idézet különösen igaz a társasági és a cégjogra, valamint az úgynevezett e-ügyvédekre.
Ahogy az ipari berendezések zavartalan működése, vagy technológia folyamatok sikere, a műszaki és gazdasági mérnökök alaposságán, ahogy a számítógépes programok működése a programozók pontosságán múlik, ugyanúgy a vállalati szervezeti és jogi keretek optimális működésének fontos kulcsa az eljáró ügyvéd pontossága és alapossága.
A mérnöki analógia különösen igaz a cégjogban, ahol a legújabb szabályozás szerint már szerződésmintákat lehet alkalmazni, és ahol a bejegyzés folyamata az elektronikus cégeljárásban teljesen „automatizáltnak” tekinthető.
Az automata működés szakembere ebben a folyamatban az e-ügyvéd.
(jogalkotó által preferált, költségkímélő, gyors és hatékony megoldások)


A 90-es évek közepén elvégeztem a társasági szakjogász posztgraduális tanfolyamot. Aztán először 1997-ben jött új Ctv. és Gt, majd 2006-ban a még újabb Ctv. és még újabb Gt.
Itt sem beszélhetünk tehát lezárt képzésről, itt is a változások követése a használhatóság feltétele.

A társasági és cégjog ugyanúgy folyton változik alakul, ahogy a gazdaság, hiszen a társasági és cégjog a gazdaságot szolgálja ki. A társadalom egyéb területein talán kisebb a mozgás.

Ezen a szakterületen a társaságok alapítása, és a változások kezelése jelenti az alapvető feladatkört:
szaktanácsadás alapítási kérdésekben,
alapító okirat szerkesztése, egyéb kacsolódó okiratokkal együtt,
céginformáció szolgáltatása,
képviselet a cégbíróság előtti eljárásban,

Egy jól működő, de önálló jogi osztályt nem működtető középvállalatnak már jogtanácsosi képviseletre is szüksége lehet.
Az ügyvéd részére adott, átalánydíjas, jogtanácsosi képviseletre szóló megbízás, mindkét fél számára előnyös lehet.

E-ügyvédi képzettséggel és technikai felszereltséggel állok készen ügyfeleim kiszolgálására mind az alapításban, mind a bejegyzési eljárásban, mind a céginformációk beszerzésében, és nem utolsó sorban, a jogtanácsosi képviseletben.