PEREK KÉPVISELETE


„Peres képviseletben az ügyvéd nem kevesebb, nem több
mint a képviseltet megjelenítő színész,
Így a hitelesség kritériuma sem más, sem több,
mint a feltétlen és elkötelezett beleélés.”


KEP-Perek
A peres képviselet során, a jogi szaktudás önmagában csak az alap, mert csak a képviselt fél „igazságának” feltétlen és elkötelezett elfogadása és hiteles megjelenítése esetén van jelen az a minimális többlet, amely sokszor észrevétlenül billenti a mérleget az egyik vagy másik oldalra.
Amikor bíróság elé kerülnek a felek, akkor a bíró előtt mindkét félnek igaza van (vagy egyiknek sem). Az egymással szembenálló érvelések közül sokszor mindkettő „ül”. A bizonyítás lehetőségei pedig sokszor erősen korlátozottak. Döntenie azonban mégis kell. A Bíró döntése attól függ, hogy melyik fél győzi meg őt a saját igazáról, ki ad hitelesebb képet állításairól. „Győzzenek meg” – mondja a Bíró, miközben érdeklődve hátradől a székében. Így – jellemzően - apró részleteken dőlhet el, hogy kinek a javára billen a mérleg, ki nyeri meg a pert. Márpedig a pernyertesség a cél. Hogy aztán egy jó egyezség, a megfelelő időpontban, ugyancsak felér egy pernyertességgel, az már újra egy külön kérdéskör.
Véleményem szerint, a fentiekre tekintettel, a peres képviselet hiteles, elkötelezett ellátása, teljesítése különösen nehéz és terhes feladatot ró az azt ellátó ügyvédre.
Ugyanakkor ez jelenti azt a szellemi teljesítményt, amelyet a sportban a fizikai teljesítmény. A peres képviseletben az ügyvédek folyamatos versenyben vannak. Ki kit győz le? Mindig ez a kérdés.
Ezért szeretem a peres képviseletet, és nemcsak a szakterületemként megjelölt kérdésekben, mert egy adott ügyben elmélyülni – bármely szakterülethez tartozzon is az – olyan szakmai kihívás, amely minden ügyben más szellemi izgalmat tartogathat.